CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách này được làm tại CƠ SỞ SẢN XUẤT PHẤN NỤ BÀ TÙNG, pháp nhân chủ quản trang Web www.phannubatung.com.vn.Bạn là người dùng có tài khoản mua hàng, thanh toán mở tại phannubatung.com.vn, mặc nhiên chấp nhận nội dung chính sách này với những điều cụ thể sau đây.

Điều 1:  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Phannubatung.com.vn sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích bảo mật & an toàn giao dịch.Nếu bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp trung thực & chính xác thông tin sau:

+ Thông tin liên hệ (đối với tổ chức & cá nhân) như: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, email, v.v… cho mục đích chăm sóc khách hàng. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tín dụng & dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ mạng v.v…Chúng tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về bạn từ nhiều nguồn & bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin
Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là cung cấp một môi trường mua sắm trực tuyến an toàn, tiện lợi, hiệu quả và liên tục cải tiến. Vì vậy chúng tôi sẽ dùng thông tin cá nhân của bạn để:

+ Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ & chăm sóc khách hàng.

+ Thực hiện giao dịch thanh toán & gửi các thông báo trong quá trình giao dịch.

+ Xử lý khiếu nại, thu phí & giải quyết sự cố.

+ Đo đạc, tùy biến và cải tiến dịch vụ, nội dung & hình thức của website.

+ Gửi bạn các thông tin về chương trình Marketing, các thông báo & chương trình khuyến mãi.

+ So sánh độ chính xác của thông tin cá nhân của bạn trong quá trình kiểm tra với bên thứ ba.

Điều 3: Lưu trữ và bảo mật thông tin
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn tại các máy chủ đặt tại Việt Nam.

Chúng tôi bảo vệ những thông tin này bằng nhiều phương tiện bảo vệ vật lý (ví dụ: kiểm soát ra vào tòa nhà có chứa máy chủ), điện tử (ví dụ: tường lửa, mã hóa dữ liệu) và quy trình làm việc của đội ngũ nhân viên vận hành.

Điều 4: Thay đổi thông tin
Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng khi đăng nhập tài khoản tại www.phannubatung.com.vn.

Điều 5: Cam kết bảo mật thông tin
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền. Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, www.phannubatung.com.vn sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác!

www.phannubatung.com.vn có quyền thay đổi nội dung chính sách này và có trách nhiệm báo trước cho bạn thông qua website và/hoặc email tối thiểu 3 ngày trước khi chính thức áp dụng.